ALTAMIRA studio s.r.o.

ÚVOD – POSLÁNÍ SDRUŽENÍ "SLUNÍČKO DĚTEM"

Občanské sdružení Sluníčko dětem, se sídlem v Brně, Brechtova 6, Brno-Lesná, je sdružení založené podle z. č. 83/1990 Sb., jehož předmětem činnosti je prosazování alternativních forem vzdělávání, mající za cíl výchovu k multikulturalismu, toleranci
a úctě k lidským právům. Dalšími zákloadními cíli sdružení jsou inegrace postižených dětí do společnosti a podpora volnočasových aktivit dětí a dospělých. Sdružení bylo založeno 16.7.2002 a registrováno 4.10.2002.

Své cíle v oblasti vzdělávání a podpory alternativních forem vzdělávání sdružení realizuje zejména finanční a materiální podporou mateřské školy Sluníčko-Montessori v Brně, Brechtova č. 6 a Šrámkova č. 14.